رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری از سرنوشت ۵ شهروند بازداشت شدە اهل پیرانشهر و نقدە


 

هەنگاو: سرنوشت پنج نفر از شهروندانی کە هفتە گذشتە توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدە بودند نامعلوم و دو نفر از آنها نیز بە دلیل کهولت سن و بیماری آزاد شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر دست کم ٧ شهروند را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه بدون ارائە هیچ گونە برگە قضایی این هفت شهروند را بازداشت کردەاند کە هویت آنها بە شرح زیر می باشد؛

١_ سید احمد صابری اهل روستای پسوی ٢_ سید مصطفی صابری (پدر احمد) ٣_ عبداللە حسن زادە اهل روستای پسوی ۴_ محمد ابراهیم زادە اهل روستای خورنج ۵_ سلام بازرگانی اهل روستای پسوی ۶_ محمدرسول الیاسی اهل نقدە ٧_ شهاب آجی اهل نقدە

این منبع در ادامە اعلام کرد کە سید مصطفی پس از ۵ ساعت بازجویی بە دلیل کهولت سن و عبداللە حسن زادە نیز پس از چند روز بە دلیل بیماری آزاد شدە و از سرنوشت پنج نفر دیگر هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.

پیشتر هەنگاو تەنها هویت ۶ نفر را اعلام کردە بود، اما طی روزهای گذشتە مطلع شدەایم کە شهاب آجی اهل نقدە نیز همراه با این شش نفر بازداشت شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.