رسانه خبری پیامِ ایرانی

وخامت وضعیت جسمانی عبدالسلام مردان در بیست و یکم روز اعتصاب غذای خود


 

هەنگاو: یک زندانی عقیدتی اهل اشنویە (شنو) در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل بلاتکلیف ماندن خود در زندان مدت سە هفتە است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و وضعیت جسمانیش وخیم اعلام شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عبدالسلام مردان رزگە فرزند محمد، زندانی عقیدتی اهل اشنویە از روز شنبە ١٢ بهمن ٩٨ (١ فوریە ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە ١۵ ماه بلاتکلیفی خود در زندان مرکزی ارومیە دست بە اعتصاب غذا زدە است.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە پس از سە هفتە اعتصاب غذا، این زندانی با کاهش شدید وزن روبرو شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عبدالسلام مردان رزگە طی ١۶ ماه گذشتە ٧ بار محاکمە شدە و تاکنون حکم وی اعلام نشدە است و در بلاتکلیفی بە سر می برد.

پروندە وی در شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بودە و بە بغی، فساد و عضویت در گروهای معارض متهم شدە است. یکی از نزدیکان خانوادە مردان بە هەنگاو اعلام کرد کە دادگاه برای آزادی موقت وی درخواست دو میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان وثیقە کردە است.

عبدالسلام مردان رزگە روز دوشنبە ٧ آبان ٩٧ (٢٩ اکتبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و پس از سە ماه بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و هم اکنون در بند زندانیان سیاسی و مذهبی این زندان بلاتکلیف محبوس می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.