رسانه خبری پیامِ ایرانی

ابتلای دادستان مریوان بە ویروس کرونا


 

هەنگاو: با شیوع کرونا در کردستان شمای از مسئولین نیز بە بیماری کرونا مبتلا شدەاند کە رسانەهای حکومتی از اعلام آن خودداری می کنند.

مطابق خبر دریافتی از یکی از پرسنل واحد مبارزە با بیماری کرونا در بیمارستان بوعلی مریوان، طی روزهای گذشتە چندین مسئول حکومتی در شهر مریوان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و هم اینک در منازل خود قرنطینە می باشند.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە هەنگاو اعلام کرد،“علیزادە” دادستان مریوان، “سجادی” رئیس بانک ملت مریوان و یکی از کارمندان زن این بانک بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا هم اینک در منازل خود قرنطینە می باشند. هویت کارمند زن بانک ملت نزد هەنگاو محفوظ می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، روزانە کادر پزشکی همراه با آمبولانس ١١۵  دو بار بە منزل دادستان  کە یک فرد روحانی و از اهالی زنجان می باشد رفتە  و وی را معاینە می کنند.

بە گفتە این کادر پزشکی، شمار مبتلایان بە ویروس کرونا در شهر مریوان بیش از آماری است کە خود حکومت منتشر کردە است.

از سوی دیگر و بر طبق گزارشات دریافتی، مردم در شهر مریوان همچنان بدون ماسک و دستکش بە ادارات حکومتی نظیر دادگاه ها مراجعە می کنند کە این خود نیز موجب شیوع بیشتر بیماری می شود.

هەنگاو روز گذشتە طی گزارشی از جانباختن ۴۴ شهروند کرد در اثر ابتلا بە ویروس کرونا خبر دادە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.