پروتستان چیست؟

به اشتراک گذاشتن

 پروتستان یکی از شاخه های اصلیه مسیحیت است ، اصولا پروتستان شامل همه ی کلیسا ها به جز کلیساهای کاتولیک رومی و ارتودکس میباشد ، کلیساهای پروتستان اصلاحات مکتب پروتستان را که توسط ۹۵ اصل مارتین لوتر در سال ۱۵۱۷ ارائه شد را تایید میکنند ، پروتستان ها در اول با نام پروتستان خوانده شدند زیرا پروتستان به معنی اعترض کنندگان است، آنها علیه پاپ و قوانین رومی در داخل کلیسا ها اعتراض کردند.

        پروتستان خود شامل شاخه های مختلفی است از جمله : کلیسای لوتری (بعد از مارتین لوتر نامگذاری شد) ، کلیسای پرسبیترینیسم و کلیسای تعمیدی (که فقط آنهایی که اعتقاد دارند را تعمید میدهند ، برا مثال بچه ها از بچگی تعمید داده نمیشوند ، بلکه آنها بعد از ایمان دار شدن تعمید داده میشوند ) .

        اصول پروتوستان به صورت تاریخی بر اساس ۵ مقوله مشخص میشود :ایمان به تنهایی ، عیسی به تنهایی ،نعمت به تنهایی ، انجیل به تنهایی و شکوه خداوند به تنهایی. این ۵ اصول ۳ اصل را تایید میکند :۱-پروتستان ها کتاب مقدس را بعنوان تنها منبع معتبر ایمان میدانند ، بر خلاف آن کلیسای ارتودکس علاوه بر کتاب مقدس سنت های مقدس را نیز به همان اندازه مهم میدانند ،کلیسای کاتولیک روم علاوه بر کتاب مقدس و سنت های مقدس پیروی کردن از پاپ نیز برایشان مهم است ، اصلاحگران این اختلاف( کتاب مقدس به تنهایی) بیان میکنند .پروتستان تاکیید میکند که کلام الهام گرفته شده از خدا کامل ترین منبع است.(۲تیموتی ۱۷-۳:۱۶ و ۲پطرس ۲۱-۱:۲۰)

        پروتستان ها ایمان به تنهایی را عامل رستگاری میدانند نه اعمال. اما کلیسای کاتولیک روم همچنین لازم میداند که انجام ۷ مقدسات و معمولا اعمال اشخاص را برای رستگاری مهم میداند.اگر چه در (افسسیان ۹-۲:۸) به طور واضح از اصول پروتسان که میگوید رستگاری تنها توسط فیض تنها توسط ایمان به مسیح است (زیرا به فیض و از رها ایمان نجات یافته اید- و این از خودتان نیست بلکه اعطای خداست-و نه از اعمال،تا هیچکس نتواند به خود ببالد).

        پروتستان ها به زندگی کردن در راه شکوه خداوند باور دارند، درحالیکه کلیسای کاتولیک نیز آموزه هایی مانند این را دارد، همچنین در کلیسای کاتولیک در رابطه با ایمان داری اطاعت از کلیسا و رهبران آن بیان میشود ،بر خلاف این پروتستان ها آموزش میدهند که هر با ایمانی خود در مقام کشیش است که در (۱پطرس ۲:۹) (اما شما ملتی برگذیده و کشیشانی هستید که پادشاهند؛شما امتی مقدس و قومی متعلق به خدایید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است) پروتستان ها سیستم کشیش شدن در کاتولیک را رد میکنند و به جای آن سوگند به وفاداری به خداوند و شکوه او ،تایید کننده ی هدایای خدا برای همه ی پیروان عیسی مسیح است (رومیان۱۲، ۱قرنتیان۸-۱۲:۱).

        امروزه در حدود ۸۰۰ میلیون نفر پروتستان وجود دارد که به دنبال پرستش خداوند و باور به تعهد به کتاب مقدس ،باور به رستگاری توسط ایمان و افتخار کشیش شدن هر فرد تازه متولد شده ای دارند .

Copyright © ۲۰۱۸ cheramasihiat.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *