Share

بحران جهانی بالا گرفته با شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) از یک سو و از سوی دیگر سقوط قیمت نفت بازار بورس در آسیا، اروپا و آمریکا را آشفته کرد.

تشویش در وال استریت، نیویورک، ۹ مارس ۲۰۲۰ − از دوشنبه سیاه حرف می‌زنند. عکس از AFP

تشویش در وال استریت، نیویورک، ۹ مارس ۲۰۲۰ − از دوشنبه سیاه حرف می‌زنند. عکس از AFP

در بورس نیویورک اندکی پس از آغاز کار روزانه سکته‌ای ۱۵ دقیقه‌ای بروز کرد. بورس‌بازان از فروش سراسیمه سهام خبر دادند. پس از وقفه نخستین، داو جونز که شاخص سهام ۳۰ شرکت عمده است به اندازه ۶ واحد سقوط کرد. دو هفته پیش این شاخص ۱۱ واحد سقوط کرده بود.

سقوط بورس از آسیا شروع شد. ابتدا شاخص بورس ژاپن ۵ واحد سقوط کرد. در مراکز آسیایی دیگر هم اضطراب  پرجلوه بود. اضطراب به اروپا رسید. شاخص آلمانی بورس در فرانکفورت ۷,۹۴ درصد سقوط کرد. در بورس فرانکفورت از زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا این حد افت ثبت نشده است.

فراگیری جهانی کرونا دارد تأثیرات اقتصادی خود را نشان می‌دهد. سقوط بهای نفت بر شدت اضطراب افزود. رقابت روسیه و عربستان باعث کاهش شدید بهای نفت خام به میزان ۳۰ درصد شد، چیزی که از ژانویه ۱۹۹۱ نظیر آن دیده نشده است.

عربستان به نفت چوب حراج زد

Share