رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ مشکوک دختر پناهجوی سنندجی در آنکارا


 

هەنگاو: یک دختر جوان اهل سنندج کە مدت سە سال بود در آنکارا بە سر می برد، بە طرز مشکوکی جانباختە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٧ بهمن ٩٨ (٢٧ ژانویە ٢٠٢٠)، جسد یک دختر پناهجوی اهل سنندج با هویت ”چنور یونسی“ ٣٧ سالە در سواحل آنتالیا کشف شدە است. وی ساکن آنکارا بودە است.

تا زمان تنظیم این خبر معلوم نشدە است کە چنور یونسی اقدام بە خودکشی نمودە یا بە قتل رسیدە است. اما یکی از نزدیکان این زن جوان احتمال قتل وی را بالقوە میداند.

چنور یونسی دارای مدرک فوق لیسانس کامپیوترو مدیریت اجرایی بودە و از سە سال پیش بە عنوان پناهجو بە ترکیە رفتە و تحت نظر سازمان ملل (UN) بودە است.

جسد این زن جوان امروز چهارشنبە ٩ بهمن ماه  از طریق هواپیماه بە تهران بازگرداندە شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.