رسانه خبری پیامِ ایرانی

دختر ١٨ سالە مهابادی بە دست پدرش بە قتل رسید


 

هەنگاو: یک دختر نوجوان اهل مهاباد بە بهانە داشتن رابطە دوستی از سوی پدرش بە قتل رسید.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، یک دختر ١٨ سالە اهل مهاباد با هویت ”لیدا احمدزادە“ توسط پدرش بە قتل رسیدە است.

روز گذشتە اخباری منتشر شدە بود کە این دختر ١٨ سالە خودکشی کردە است کە با پیگیریهای هەنگاو معلوم شد توسط پدرش و بە بهانە داشتن یک رابطە دوستی بە قتل رسیدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە پدر لیدا با هویت ”رضا“ پس از آنکە از رابطە دختر ١٨ سالەاش با یک پسر جوان مطلع می شود، ساعت ٨:٣٠ دقیقە صبح در منزل با اسلحە تەپر وی را ب قتل رساندە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە رضا احمد زادە کشاور و عضو سپاه پاسداران می باشد.

دو هفتە پیش نیز یک دختر ١۶ سالە اهل دیواندرە با هویت ”هوزان خواهشی“ بە بهانە داشتن رابطە دوستی بە دست پدرش بە قتل رسیدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.