رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک جوان اهل سقز جهت اجرای حکم


 

هەنگاو: یک جوان اهل سقز کە چهار سال پیش بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٧ بهمن ٩٨ (٢٧ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سقز با هویت ”سامان ربانی“ ٢۶ سالە و فرزند مجید جهت سپری نمودن دوران سە ماهە حبس خود بازداشت و بە زندان این شهر منتقل شد.

سامان ربانی ٢۵ بهمن ماه ١٣٩۴  (فوریە ٢٠١۶)، بە همراه شش شهروند دیگر اهل سقز بازداشت و پس از چندی با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

این شهروند کرد در نهایت از دادگاه انقلاب سقز بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق ”عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٣ ماه حبس محکوم گردید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.