رسانه خبری پیامِ ایرانی

ثبت ٣٠ مورد خودکشی در کردستان از ابتدای سال ٢٠١٩، خودکشی ٧ کودک در ۴۵ روز


 

هەنگاو: از ابتدای سال جاری میلادی بە طور متوسط هەر سە روز دو مورد خودکشی در شهرهای کردستان ثبت شدە و هر هفتە یک کودک خودکشی کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از بتدای سال جاری میلادی (٢٠١٩)، دست کم ٣٠ مورد خودکشی در کردستان ثبت شدە است کە ١٧ مورد از آنها مرد و ١٣ مورد نیز زن بودەاند.

بر طبق این گزارش، از مجموع ٣٠ شهروندی کە خودکشی کردەاند ١۶ نفر از طریق حلق آویز کردن، ٧ نفر از طریق خوردن قرص، ٢ نفر از طریق خودسوزی، ٢ نفر با اسلحە و دو نفر نیز با پرتاب خود از بلندی اقدام بە خودکشی کردە و شیوە خودکشی یک نفر نیز نامعلوم می باشد.

 

بیش از ۴٣٪ خودکشی ها بە دلیل فقر بودە است

با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هەنگاو، از مجموح ٣٠ شهروندی کە طی ۴۵ روز گذشتە خودکشی کردەاند ١٣ نفر (بیش از ۴٣٪ کل موارد) بە دلیل فقر خودکشی کردە و پس از آن ١٢ خودکشی بە دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی بە ثبت رسیدە است. یک نفر نیز بە دلیل منع استفادە از مبایل خودکشی کردە و دلیل خودکشی ۴ نفر نیز برای هەنگاو روشن نشدە است.

 

بیشترین خودکشی ها در استان آذربایجان غربی (ارومیە) ثبت شدە

بر طبق این گزارش بیشترین خودکشی ها طی یک ماه و نیم گذشتە در استان آذربایجان غربی (ارومیە) ثبت شدە کە ١٢ مورد را شامل می شود، استان کردستان (سنندج) با ٩ مورد، کرمانشاه (کرماشان) با ۵ مورد و ایلام نیز با ۴ مورد خودکشی در رتبەهای بعدی قرار گرفتەاند.

 

از مجموح ٣٠ شهروندی کە خودکشی کردەاند ٧ نفر از آنها (۴ دختر و ٣ پسر) زیر ١٨ سال و کودک بودەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.