رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی دو شهروند بازداشت شدە در بانە و پیرانشهر


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند بازداشت شدە در شهرهای بانە و پیرانشهر از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (١٨ بهمن ٩٧ / ٧ فوریە ٢٠١٩)، عثمان فرجی شهروند اهل بانە پس از ۵٠ روز بازداشت آزاد گردید.

عثمان فرجی روز پنج شنبە (٢٩ آذر ٩٧ / ٢٠ دسامبر ٢٠١٨)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بانە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە، شیرکو علی محمدی، شهروند اهل پیرانشهر کە وی نیز در تاریخ ١٩ آذر ماه بازداشت شدە بود، پس از ۵٠ روز و با تودیع وثیقە موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.