رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم حبس برای دو شهروند اهل مریوان و بازداشت آنها


هەنگاو: دو شهروند اهل مریوان کە تابستان سال گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند بە حبس محکوم و بە زندان مریوان منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢۵ خرداد ٩٩ (١۴ ژوئن ٢٠٢٠)، دو شهروند اهل مریوان بە نام های ”یادگار دلجو“ و ”سرکوت عبادی“ جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بە اجرای احکام مریوان احضار و پس از بازداشت بە زندان عمومی این شهر منتقل شدەاند.

سرکوت عبادی و یادگار دلجو طی روزهای گذشتە از سوی شعبە چهارم دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)“ بە ترتیب بە یک سال حبس و ٧ ماه حبس محکوم شدە بودند.

این دو شهروند اواخر تیرماه سال گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت و پس از چند ماه با وثیقە آزاد شدە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.