Share

همه‌گیری ویروس کرونا، علاوه بر تهدید سلامت و جان مردم، وضعیت معیشتی و اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
تا پیش از شیوع کرونا هم دخل با خرج نمی‌خواند و خانوارها برای جبران کسری بودجه از «هزینه‌های غیرضروری» کم می‌کردند. در چنین شرایطی چشم‌انداز اقتصادی تیره است.
عکس‌های پیش‌رو یکی از قدیمی‌ترین بازار‌های ایران، بازار سنتی قزوین را نشان می‌دهد. این روز‌ها این بازار هم بی‌رونقی و رکود را تجربه می‌کند.

Share