رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم حبس برای سە شهروند اهل پیرانشهر


 

هەنگاو: دستگاه قضایی حکومت ایران سە شهروند اهل پیرانشهر را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل حبس محکوم نمود.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (١٧ بهمن ٩٧ / ۶ فوریە ٢٠١٩)، سە شهروند اهل پیرانشهر از سوی شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر مجموعا بە تحمل ٢۵ ماه حبس محکوم شدەاند.

بر طبق حکم صادرە کە بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شدە است

سلیمان محمد نژاد بە تحمل یک سال حبس، باپیر برزە بە تحمل ٨ ماه حبس و احمد قلاتە رشی بە تحمل ۵ ماه حبس محکوم شدەاند.

این سە شهروند اواخر آذر ماه امسال از سوی ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.

روز گذشتە و پس از برگزاری نشست دادگاه، سلیمان محمد نژاد با وثیقە ٢۵٠ میلیون تومانی، باپیر برزە با وثیقە ٢٢٠ میلیون تومانی و احمد قلاترشی با وثیقە ۵٠ میلیون تومانی  بە صورت موقت از زندان آزاد شدەاند.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.