رسانه خبری پیامِ ایرانی

زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان


هەنگاو: طی دو روز گذشتە دست کم سە کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح و یا در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٢۶ شهریور ٩٩ (١۵ ژوئن ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در مرز دولەتو از توابع سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر با هویت ”رسول حسن زادە“ بە شدت زخمی شدە است.


هم زمان و در مرزهای شهرستان بانە نیز، یک کولبر جوان با هویت ”هادی راستی“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بە شدت زخمی شدە است.


روز گذشتە نیز، یک کولبر اهل ارومیە با هویت ”قابیل مرجانی راد“ در حین کولبری در اثر انفجار مین از ناحیە پا قطع عضو شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.