کارگران قراردادی شرکت آبفا (اداره آب و فاضلاب) روستایی خوزستان، که پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند، دوشنبه ۲۶ خرداد اعلام اعتصاب کرده و در مقابل دفتر این شرکت در اهواز تجمع کردند.
علاوه بر تعویق دستمزد، ۱۸ ماه حق بیمه این کارگران نیز پرداخت نشده است. همچنین حق سنوات چهار سال گذشته این کارگران نیز به آنان داده نشده است.
شرکت آبفا دولتی است و اعتبار آن از سوی دولت تعیین می‌شود. آبفای اهواز مبالغ کلانی نیز به پیمانکارن، تامین اجتماعی و کارکنان خود بدهکار است.
۳۰ اردیبهشت اعلام شد که شرکت آب و فاضلاب اهواز و آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ادغام شده‌اند.
تعویق حقوق در آبفای خوزستان امری با سابقه است و بارها منجر به اعتصاب و تجمع کارگران شده است.