رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ دختر جوان بوکانی بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی


 

هەنگاو: یک دختر جوان اهل بوکان در یکی از مراکز درمانی تبریز بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە (١٣ بهمن ٩٧ / ٢ فوریە ٢٠١٩)، یک دختر ٢٠ سالە اهل روستای تورجان بوکان بوکان با هویت ”دلنیا سلیمی“ در یکی از مراکز درمانی شهر تبریز بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی جانش را از دست دادە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە سلیمی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، دلنیا بە منظور دیدار با اقوام خود بە تبریز رفتە و بە دلیل دردی کە از ناحیە معدە داشتە است، بە بیمارستان “الزهرا” مراجعە و بە پس از تزریق یک آمپول مسکن، جانش را از دست دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە سهل انگاری پزشکی و تزریق آمپول اشتباهی دلیل مرگ دلنیا سلیمی بودە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.