رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت ۵٨ شهروند کرد در ماه ژانویە ٢٠١٩


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دەها شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە و بە طور متوسط روزانە دو شهرند کرد از سوی این نهادها بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠١٩، دست کم ۵٨ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە سرنوشت شمار زیادی از آنها نامعلوم می باشد.

بر طبق این گزارش ۵١ شهرودند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران، یک شهروند بە اتهام فعالیت مدنی، ٢ دلار فروش و ۴ کولبر نیز در ماه ژانویە بازداشت شدەاند.

در میان فعالین بازداشت شدە ۵ کودک ٨ فعال زیست محیطی، یک دانشجو و دو وکیل نیز وجود دارند.

با استناد بە آمار هەنگاو، بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند از استان کردستان (سنندج) بودەاند کە در ماه گذشتە ٣٠ شهروند در این استان بازداشت شدەاند.

در استان آذربایجان غربی (ارومیە) ٢٢ شهروند و در استان کرمانشاه(کرماشان) نیز ۶ شهروند بازداشت شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.