رسانه خبری پیامِ ایرانی

ادامە بازداشت پریسا سیفی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج


 

هەنگاو: یکی از فعالین فرهنگی و هنرمندان زن کرد بیش از دو ماه است کە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج بازداشت و جهت انجام اعترافات اجباری تحت فشار نهادهای امنیتی می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، پریسا سیفی، فعال فرهنگی و هنرمند اهل کامیاران کە از روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)، توسط نیروهای اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شدە است، کماکان در بازداشگاه شهرام فر سپاه پاسداران محبوس می باشد.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانم سیفی، وی روزها جهتی انجام اعترافات اجباری بە بازداشتگاه شهرام فر منتقل و شب ها بە کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگرداندە می شود.

بە گفتە این منبع، خانم سیفی تاکنون یک بار توانستە است کە با نزدیکان خود ملاقات داشتە باشد.

پریسا سیفی پس از اعتراضات مردم شهرهای کردستان برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت و بازجویان امنیتی وی را بە ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ متهم کردەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.