رسانه خبری پیامِ ایرانی

سرنوشت نامعلوم چهار شهروند بازداشت شدە اهل پیرانشهر پس از ۵٠ روز


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە دو ماه از بازداشت چهار شهروند کرد در پیرانشهر، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، سرنوشت چهار شهروند بازداشت شدە اهل پیرانشهر بە نام های ”شیرکو  علی محمدی“، ”باپیر برزە“، ”اسعد محمودی“ و ”کیوان نژاد رسول“ با گذشت نزدیک بە دو ماه از بازداشت آنها نامعلوم می باشد.

این چهار شهروند شامگاه روز دوشنبە (١٩ آذر ٩٧ / ١٠ دسامبر ٢٠١٨)، توست  نیروهای اطلاعات سپاه پیرانشهر و بە اتهام ”همکاری با احزاب کررد اپوزسیون حکومت ایران“ بازداشت شدەاند.

این چهار شهروند پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە و خانوادەهایشان تاکنون نتوانستەاند کە با آنها ملاقات نمایند و این نیز موجب نگرانی آنها شدە است.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە این چهار شهروند بە بازداشتگاه ٨١ رمضان ارومیە منتقل شدە و تحت شدیدترین شکنجەها قرار گرفتەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.