رسانه خبری پیامِ ایرانی

سرنوشت کولبر مفقود شدە اهل بانە همچنان نامعلوم است، درخواست کمک خانوادەاش از مردم منطقە


 

هەنگاو: سرنوشت یکی از کولبرانی کە روز گذشتە در بانە مفقود شدە همچنان نامعلوم است و تلاشها بری پیدا کردن وی ادامە دارد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، تلاشها برای پیدا کردن ”عباس قادرزادە“ کولبر اهل بانە“ کە روز گذشتە پس از تیراندازی نیروهای مسلح ایران بە سوی دەستەای از کولبران برای نجات جان خود بە بیراهە رفتە بودند، همچنان ادامە دارد.

در جریان تیراندازی این نیروها دو کولبر زخمی شدە و جسد دو کولبر دیگر همراه عباس قادر زادە کە از سرما جانشان را از دست دادە بودند، توسط مردم کشف شدە است.

یکی از اعضای خانوادە آقای قادر زادە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو گفت:“ متاسفانە نهادهای حکومتی  طی دو روز گذشتە با ما همکاری ننمودەاند و از مردم می خواهم کە ما را همکاری کنند و ساعت ٨ صبح روز چهارشنبە با ما بە ارتفاعات برویشکانی بیاییند تا شاید سرنخی از عباس پیدا کنیم“.

عباس  متاهل و پدر دو فرزند می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.