رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال هاجر سعیدی بە بند نسوان زندان مرکزی سنندج


هەنگاو: هاجر سعیدی از فعالین حوزە حقوق زنان در سنندج روز گذشتە پس از دە روز بە بند نسوان زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٨ خرداد ٩٩ (١٧ ژوئن ٢٠٢٠)، هاجر سعیدی پس از دە روز بازداشت در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج، بە بند نسوان زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است. طی دە روز گذشتە خانوادە این فعال مدنی نتوانستە بودند کە با وی ارتباط برقرار کنند.

هاجر سعیدی بامداد روز یکشنبە ١٨ خرداد ٩٩ (٧ ژوئن ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل گردید.


وی در آستانە روز جهانی کارگر نیز از سوی ادارە اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.