رسانه خبری پیامِ ایرانی

شیوع ویروس کرونا در زندان مرکزی سنندج


هەنگاو: شماری از زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج بە ویروس کرونا مبتلا شدە و مسئولین زندان از اعزام زندانیان بە مرخصی خودداری می کنند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٨ خرداد ٩٩ (١٧ ژوئن ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی سنندج در جمع زندانیان اعلام کردەاند کە چندین زندانی در این زندان بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە، شماری از زندانیان بند ١ و ٢ و بند قرآن بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند، اما مسئولین زندان تاکنون نە آنها را از دیگر زندانیان جدا کردە و نە برای زندانیان وسائل بهداشتی از قبیل مواد ضد عفونی کنندە و ماسک تهیە کردەاند.


همچنین، مسئولین زندان از اعزام زندانیان بە مرخصی سر باز زدەاند و این نیز موجب نارضایتی زندانیان شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.