رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت باستانشناس کاشف تمدن ٧٠٠٠ سالە در روانسر از سوی اطلاعات کرمانشاه


 

هەنگاو: یکی از فعالین فرهنگی و باستانشناسان کرد کە چندی پیش بە همراه دو تیم از دانشگاههای دانمارک و آلمان موفق بە کشف آثار تمدن ٧٠٠٠ سالە در روانسر شدە بود، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١ بهمن ٩٧ / ٢١ ژانویە ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه (کرمانشاه) بە منزل ”ناصر امینی خواه“ از کارشناسان ارشد باستانشناسی  در محلە دولت آباد این شهر یورش و وی را بازداشت کردەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”نیروهای ادارە اطلاعات بە هنگام بازداشت این باستانشناس کرد، اقدام بە تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی نظیر مبایل، کامپیوتر و… کردەاند.

آقای امینی خواه، پاییز امسال بە همراه دو تیم تحقیقاتی از دانشگاه های کپنهاگ دانمارک و برلین آلمان  بە دنبال کاوشهایی کە در تپە خیبر مابین روانسر و کرمانشاه انجام دادە بودند، بە نشانه هایی از تمدن هفت هزار ساله در این منطقه دست پیدا کنند. همچنین یک ساختمان خشتی در این تپه وجود دارد و مربوط به دوران اشکانی است که خشت ها و سنگ فرشهای کف آن به وضوح دیده می شود.

این باستان شناسن کرد تاکنون چندین مقالە علمی دربارە تاریخ منطقە هورامان و دیگر بخشهای کردستان بە زبان های کردی، فارسی و انگلیسی نوشتە و دو کتاب نیز دربارە فرهنگ و تاریخ هورامان و آثار تاریخی هورامان و کرمانشاه نوشتە است.

این فعال فرهنگی پس از زلزە پاییز ١٣٩۶ سرپل ذهاب نیز نقش فعالی در رساندن کمک های مردمی بە زلزلەزدگان داشتە است.

با گذشتە سە روز بازداشت این باستان شناس کرد و علی رغم پیگیری های مداوم خانوادەاش، تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.