رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دختر ١۶ سالە در روانسر و زن ٢٣ سالە در ایلام


 

هەنگاو: طی روز های گذشتە یک دختر ١۶ سالە در شهرستان روانسر و یک زن ٢٣ سالە در در شهرستان ملکشهای ایلام خودرا حلق آویز کردەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٢٨ دی ٩٧ / ١٨ ژانویە ٢٠١٩)، یک دختر ١۶ سالە اهل شهرستان روانسر، با هویت ”آیدا علیزادە“ فرزند اسماعیل خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یکی از نزدیکان خانوادە علیزادە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”آیدا بە دلیل منع شدن استفادە از مبایل توسط پدرش“ اقدام بە خودکشی نمودە است.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ( ١ بهمن ٩٧ / ٢١ ژانویە ٢٠١٩) یک زن ٢٣ سالە اهل شهرستان ملکشاهی ایلام با هویت ”زهرا زبان ران تنها“ یک هفتە پس از ازدواج خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل خودکشی این زن جوان برای هەنگاو روشن نشدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.