رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی دو نفر از بازداشت شدگان آبان ماه ٩٨ از زندان کرمانشاه


هەنگاو: دو برادر پیرو آیین یاری کە در جریان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨ بازداشت شدە بودند، با وثیقە آزاد شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو برادر اهل شهرستان دالاهو و ساکن کرمانشاه بە نام های ” سیروس عزیزی“ و ”نادر عزیزی“ با تودیع وثیقە از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدەاند.

این دو برادر در جریان اعتراضات آبان ماه سال ٩٨ از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و پس از چند دو ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات بە زندان دیزل آباد منتقل شدە بوند.


طی هفت ماه گذشتە این دو برادر کە از پیروان آیین یاری نیز می باشند، از حق مرخصی محروم بودە ەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.