رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی پنج زن در کردستان


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم شش شهروند از جملە پنج زن در شهرهای درە شهر، هرسین، سنندج، مریوان و ارومیە بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٩ خرداد ٩٩ (١٨ ژوئن ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل هرسین در استان کرمانشاه با هویت “مینا صمیمی” بە دلیل مشکلات خانوادگی و اختلاف با همسر با خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.


هم زمان و همان روز، یک زن جوان اهل سنندج با هویت “ف. ک” بە دلیل مشکلات خانوادگی با پرتاب خود از آپارتمان محل زندگیش، بە زندگی خود پایان دادە است.


این در حالی است کە روز چهارشنبە ٢٨ خرداد نیز، یک زن اهل شهرستان درەشهر در استان ایلام با هویت “سیمین رشیدی” بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


از سوی دیگر، روز شنبە ٢۴ خرداد (١٣ ژوئن)، یک زن جوان اهل روستای فلکان ارومیە با هویت “زینب مجیدی فر” در یکی از مراکز درمانی ارومیە جانباخت. این زن جوان چند روز قبل بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کردە بود.


همچنین، روز یکشنبە ٢۵ خرداد، یک جوان اهل سنندج بە دلایل نامعلومی بر روی پل گریزە شهر سنندج خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. هویت این جوان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.


روز پنجشنبە ٢٢ خرداد (١١ ژوئن) نیز، یک زن ٢٢ سالە اهل مریوان با هویت “روژین فلاحی” بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.