رسانه خبری پیامِ ایرانی

در دی ماه ٩٧ روزانە یک کولبر قربانی شدە است، ٧٢٪ با شلیک مستقیم قربانی شدەاند


 

هەنگاو: با زخمی شدن سە کولبر دیگر در مرزهای کردستان، شمار کولبرانی کە طی ماه گذشتە قربانی شدەاند بە ٣٢ تن رسید و بدین ترتیب بە طور متوسط روزانە از کولبر قربانی شدە است.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٢٩ دی ٩٧ / ١٩ ژانویە ٢٠١٩)، یک کولبر اهل مهاباد با هویت ”عمر فقی“ در مرز کانی خدای پیرانشر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی مهاباد منتقل شدە است.

از سوی دیگر و بر طبق گزارشی کە ”ماف نیوز“ منتشر نمودە است، یک کولبر ٢۴ سالە اهل سردشت با هویت ”کریم فرجی“ فرزند عبید بە دلیل سقوط از ارتفاعات کانی زرد در حین کولبری بە شدت زخمی و بە مراکز درمنی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر یک کولبر اهل بخش نـمشیر بانە باهویت ”مسعود احمد زادە“ فرزند هاشم نیز طی روزهای گذشتە در حین کولبری از کوه سقوط و بە شدت زخمی شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دی ماه سال ٩٧ خورشیدی، دست کم ٣٢ کولبر در مرزهای کردستان قربانی شدەاند کە ٧ تن از آنها جانشان را از دست دادە و ٢۵ تن دیگر نیز زخمی شدەاند.

بیشتر این کولبرها با شلیک مستقیم مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند کە ٢٣ مورد یعنی ٧٢٪ کل موارد می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.