رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دانش آموز یازدە سالە در یکی از مدارس ارومیە


 

هەنگاو: یک دختر دانش آموز ١١ سالە در یکی از مدارس مقطع ابتدایی ارومیە اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ـ٢٧ دی ٩٧ / ١٧ ژانویە ٢٠١٩)، یک دختر ١١ سالە در مدرسە ابتدایی ”اصغرزادە“ از طریق خوردن قرص بە زندگی خود پایان داد.

بر طبق گزارشاتی کە منتشر شدە است، مسئول این مدرسە اعلام کردە است کە این دختر کە هویت وی تاکنون انتشار نیافتە است، در حین انتقال بە بیمارستان جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە پدر این دختر بە دلیل بدهکار بودن در زندان بە سر می برد و بە دلیل مشکلات مالی اقدام بە خودکشی کردەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، دست کم ۴١ کودک کورد بە دلایل مختلف بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٢٨ تن از آنها دختر بودەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.