رسانه خبری پیامِ ایرانی

وقوع قتل ناموسی در کرمانشاه، مقتول ١٨ سالە و حاملە بودە است


هەنگاو: یک زن جوان در کرمانشاه توسط خانوادە خود بە قتل رسیدە و هیچ یک از قاتلین بازداشت نشدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٢٩ خرداد ٩٩ (١٨ ژوئن ٢٠٢٠)، یک زن ١٨ سالە با هویت ”سمیە فتحی“ توسط پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش با خوراندن قرص برنج بە قتل رسیدە است.


سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ (شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە و همانجا بە قتل رسیدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آنچە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، خانوادە سمیە پس از بە قتل رساندن وی هیچ گونە مراسم تعزیەای برگزار نکردە و هیچ یک از قاتلین وی نیز توسط نیروی انتظامی بازداشت نشدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.