رسانه خبری پیامِ ایرانی

عضو سابق رهبری حزب دمکرات کردستان ایران در هلند مورد سوقصد قرار گرفت


هەنگاو: یکی از فعالین سیاسی شناخته شده کرد و عضو سابق رهبری حزب دمکرات، در کشور هلند مورد سوقصد قرار گرفت.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز جمعە ٣٠ خرداد ٩٩ (١٩ ژوئن ٢٠٢٠)، صادق زرزا، فعال سیاسی و از اعضای سابق رهبری حزب دمکرات کردستان ایران در شهر لیوردان (Leeuewarden) واقع در شمال هلند از سوی فردی با چاقو مورد سوقصد قرار گرفت.

در این راستا شبکە ( Hart van Netherlands) نیز تایبد کرده که این فعال سیاسی کرد با ١۵ ضربە چاقو هدف حملە قرار گرفتە و ضارب متعاقب حمله، توسط پلیس هلند بازداشت شده است.


یک منبع نزدیک بە حزب دمکرات نیز در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد صادق زرزا مورد عمل جراحی قرار گرفتە و وضعیت عمومی وی خوب می باشد، اما احتمال اینکە بینایی یکی از چمانش را از دست بدهد، وجود دارد.


بر اساس تحقیقات هه‌نگاو آقای زرزا هیچ سابقه خصومت شخصی درسالیان زندگی و اقامت در هلند، با کسی نداشته است. بر این اساس این تصور وجود دارد که سوقصد ارتکابی یا انگیزه های سیاسی همراه بوده است.

سایت ”کردستان میدیا“ سایت رسمی حزب دمکرات کردستان ایران نیز با انتشار این خبر اعلام کردە است کە مهاجم یک شهروند با هویت ”ر.پ“ اهل اشنویە می باشد کە از سوی نیروهای پلیس هلند بازداشت شدە است.


صادق زرزا از فعالین سیاسی کرد و اهل اشنویە می باشد. وی خواهر زادە دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران می باشد کە ١٣ ژوئیە ١٩٨٩ در حین مذاکرە با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شهر وین اتریش ترور شد.


وزیر خارجە هلند سال گذشتە اعلام کردە بود کە، جمهوری اسلامی ایران در طراحی دو ترور فعالین سیاسی ایرانی در هلند دست داشتە است. احمد نیسی، موسس ”جنبش آزادی بخش الاحواز“ و محمد رضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق پیشتر در این کشور ترور شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.