رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو شهروند در جوانرود و بانە


 

هەنگاو: دو شهروند اهل بانە و جوانرود از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢۴ دی ٩٧ / ١۴ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند اهل جوانرود را با هویت “انور سعیدی“ بازداشت کردەاند.

انور سعیدی پیشتر نیز بە اتهام همکاری نا احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر، اوایل ژانویە امسال، ادارە اطلاعات بانە یک جوان را با هویت ”سامان خدرپور“  بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردە است.

با گذشتە دو هفتە از بازداشت این شهروند اهل بانە و پیگیری های مداوم خانوادەاش، هیچ خبری از سرنوشت وی  در دست نمی باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.