رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و انتقال یک شهروند بوکانی بە زندان ارومیە


 

هەنگاو؛ یک شهروند اهل بوکان کە ماه گذشتە بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، مصطفی مصطفوی، شهروند اهل بوکان کە در تاریخ (١۵ آذر ٩٧ / ۶ دسامبر ٢٠١٨)، از سوی نیروههای امنیتی شهر بوکان بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

مصطفی مصطفوی بە اتهام همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و پس از ٢٧ روز بازجویی در سلولهای انفرادی ادارە اطلاعات ارومیە، سرانجام در تاریخ ١٢ دی ماه بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

پروندە این شهروند اهل بوکان کە در بند ۴ـ٣ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، هم اکنون در شعبە ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیە در حال رسیدگی می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.