محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران صبح یکم تیر در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی، «بانیان این قطعنامه» را مسئول آنچه که «تنش میان ایران و آژانس انرژی اتمی» عنوان کرد، دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ثابت کرده که فشار نمی‌پذیرد و واکنش درخوری نشان می‌دهد.»
او آژانس انرژی اتمی و دولت‌های اروپایی عضو آن را «تحت تاثیر آمریکا و اسرائیل» خواند و افزود: نمایندگان مجلس یازدهم عقیده دارند «مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است».
قالیباف گفت: «مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی‌اعتمادی و مذاکره با آژانس باید با اطمینان از استقلال آنها از قدرت‌های سلطه‌گر صورت گیرد و مذاکره با بقیه کشورها نیز براساس این شاخص‌ طراحی می‌شود که در صحنه‌های حساس چقدر از حقوق و منافع ملت ایران حمایت می‌کنند».
رئیس مجلس شورای اسلامی از سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه خواست «طرحی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی تنظیم کرده و برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی بفرستند.».