رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی ۴١ کودک کرد در سال ٢٠١٨ + لیست اسامی


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلاد آمار خودکشی در شهرهای کوردستان با افزایش قابل مشاهدەای روبرو بودە و خودکشی کودکان نیز با افزایش روبرو بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە میلادی خودکشی ٩۴ مرد و ٩١ زن در شهرهای مختلف کردستان بە ثبت رسیدە است.

از مجموع ١٨۵ نفری کە خودکشی و در مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە است، جمعا ۴١ نفر از آنها یعنی بیش از ٢٢٪ مورد از موارد خودکشی در کرستان کودکان (افراد زیر ١٨ سال) بودەاند.

 

دلیل یا دلایل خودکشی ها

از مجموع ۴١ کودکی کە خودکشی کردەاند ١٨ مورد (۴۴٪) بە دلیل مشکلات خانوادگی، ١٠ مورد (٢۴٪) بە دلیل فقر، ٣ مورد ( ٧٪) مشکلات اجتماعی و ١ مورد (٣٪) بە دلیل افسردگی اقدام بە خودکشی نمودە و دلیل خودکشی ٩ مورد ( ٢٢٪) از خودکش ها نیز برای هەنگاو روشن نشدە است.

 

خودکشی کودکان بر حسب استان

بیشترین میزان خودکشی کودکان در استان آذربایجان غربی (ارومیە) با ثبت ١٧ مورد روی دادە است. استان کردستان (سنندج) با ٩ مورد، ایلام با ٨ مورد، کرمانشاه با ۶ مورد و خراسان شمالی با یک مورد در جایگاه های بعدی قرار داردند.

 

شیوە خودکشی

با اسناد بە آمار هەنگاو، بیشترن کودکان در سال ٢٠١٨ از طریق خودسوزی اقدام بە خودکشی کردەاند کە ٢٠ مورد یعنی ۴٩٪ کل خودکشی ها را شامل می شود.

همچنین ۴ نفر از طریق خودسوزی، ٣ نفر از طریق پرتاب از روی ساختمان و پل، ٨ نفر از طریق خوردن قرص و ٢ نفر نیز از طریق اسلحە بە زندگی خود پایان دادە و شیوە خودکشی ۴ نفر هم نامعوم بودە است.

 

برای دریافت فایل PDF لیست اسامی و جزئیات روی لینک زیر کلیک کنید

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.