رسانه خبری پیامِ ایرانی

پیرانشهر/ بازداشت مجدد سید احمد صابری توسط اطلاعات سپاه


هەنگاو: نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر یک شهروند را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١ تیر ٩٩ (٢١ ژوئن ٢٠٢٠)، نیروهای طلاعات سپاه پیرانشهر بە منزل یک شهروند اهل روستای پسوی با هویت ”سید مصطفی صابری“ هجوم و پسر وی را با هویت ”سید احمد صابری“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه ضمن تفتیش سید احمد صابری اقدام بە تفتیش منزل آنها نمودە و سپس احمد را بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

سید احمد صابری، روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، بە همراه پدر و چهار شهروند دیگر بە نام های ” عبداللە حسن زادە“، ”محمد ابراهیم زادە“، سلام بازرگانی و محمد رسول الیاسی بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە ٢۵٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدە بود.

با گذشت چهار ماه از بازداشت سلام بازرگانی و محمد ابراهیم زادە سرنوشت این دو شهروند همچنان نامعلوم و خانوادەهایشان تاکنون نتوانستەاند با آنها ملاقات نمایند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.