رسانه خبری پیامِ ایرانی

اولین زندانی عقیدتی سیاسی در زندان ارومیە پس از بخشنامە رئیس قوە قضاییە بە مرخصی اعزام شد


هەنگاو: علی رغم آزادی هزاران زندانی پس از شیوع کرونا در ایران، تاکنون یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە مرخصی اعزام شد است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٠ اسفند ٩٨ (١٠ مارس ٢٠٢٠)، هاشم درویشی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە پس از ۴٢ ماه حبس از سوی مسئولین زندان بە مرخصی اعزام شد.

هرچند رئیس سازمان زندانهای ایران روز دوشنبە از آزادی ٧٠ هزار زندانی خبر دادە بود، اما تاکنون شمار کمی از زندانیان سیاسی از این حق برخوردار شدە و هاشم درویشی اولین زندانی عقیدتی سیاسی زندان ارومیە است کە از این حق برخوردار شدە است.

بر طبق آماری کە نزد هەنگاو می باشد، دست کم ٢٨ نفر از زندانیان محبوس در بند زندانیان سیاسی و عیقدتی زندان مرکزی ارومیە مشمول بخشنامە رئیس قوە قضایی برای استفادە از حق مرخصی می باشند.

هاشم درویشی،  روز چهارشنبە ٣١ شهریور ١٣٩۵ (٢١ سپتامبر ٢٠١۶) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدە بود.

مسئولین زندان ارومیە در حالی از اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی بە مرخصی ممانعت بە عمل می آورند، کە با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، دست کم ١١ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا از زندان خارج شدە و یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.