رسانه خبری پیامِ ایرانی

مسعود شمس نژاد وکیل اهل ارومیە بازداشت شد


 

هەنگاو: یکی از وکلای کرد در ارومیە از سوی ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز سەشنبە (١٨ دی ٩٧ / ٨ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە مسعود شمس نژاد از وکلای شناختە شدە کرد را در این شهر بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای شمس نژاد در حین دادگاهی یکی از موکلانش در دادگاه ارومیە بازداشت شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای امنیتی پس از بازداشت آقای شمس نژاد بە دفتر وی مراجعە و اسناد وی را با خود بردە و سپس بە منزل ایشان رفتە و اقدام بە تفتیش منزل و ضبط وسایل شخسی وی نمودەاند.

مسعود شمس نژاد پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

وی در سال ١٣٩٢ نیز بازداشت و بە مدت نزدیک بە دوماه در بازداشتگاه ادارە اطلاعات نگهداری و سپس با وثیقە یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.