رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت چهار نوجوان ١٧ سالە در بانە و پاوە


 

هەنگاو:  طی روزهای گذشتە چهار نوجوان اهل بانە و پاوە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ( ١۵ دی ٩٧ / ۵ ژانویە ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە اهل پاوە با هویت “زانیار قادرپور” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە کرمانشاه (کرماشان) منتقل شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە زانیار مدت کوتاهی پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از تصفیە از این حزب، روز شنبە بە زادگاهش باذگشتە و خود را تسلیم نمودە بود.

از سوی دیگر، یک نوجوان ١٧ سالە اهل بانە با هویت “میلاد رحیمی”   از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر  بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران  بازداشت و بە سنندج (سنە) منتقل شدە است.

همچنین، اوایل ژانویە امسال، نیروهای ادارە اطلاعات بانە دو نوجوان اهل روستای ”کانی سور“ این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

خبرنگار هەنگاو هویت این دو نوجوان را کە هر دو ١٧ سالە می باشند ”بارزان بابکری“ و ”مهدی کانی سوری“ اعلام کردە است.

این دو نوجوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند و هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.