رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دهمین عضو شاخە کردستانی حزب وحدت ملی در کامیاران + اسامی


 

هەنگاو: با آغاز سال جاری میلادی، موج جدیدی از بازداشت شهروندان کرد در شهر کامیاران و سنندج (سنە)م آغاز شدە است کە تاکنون بازداشت ١٠ تن از فعالین مدنی و زیست محیطی را بە دنبال داشتە است.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران، شامگاه یک شنبە (١۶ دی ٩٧ / ۶ ژانویە ٢٠١٩)، بە منزل یکی دیگر از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان  با هویت ”محسن حسینی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

محسن حسینی ٢۶ سالە و دارای شغل آزاد بودە و پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

با بازداشت محسن حسینی، شمار بازداشت شدگان حزب وحدت ملی در سنندج (سنە) و کامیاران بە ١٠ تن رسید کە بە شرح زیر می باشد؛

١ـ هادی کمانگر اهل کامیاران، تاریخ بازداشت( ١١ دی ٩٧ / ١ ژانویە ٢٠١٩)

٢ـ فاضل قیطاسی اهل کامیاران، تاریخ بازداشت( ١١ دی ٩٧ / ١ ژانویە ٢٠١٩)

٣ـ رضا اسدی اهل کامیاران، تاریخ بازداشت( ١١ دی ٩٧ / ١ ژانویە ٢٠١٩)

۴ـ فرهاد محمدی اهل سنندج (سنە)، تاریخ بازداشت (٢.دی ٩٧ / ٢. ژانویە ٢٠١٩)

۵ـ عیسی فیضی اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۵ دی ٩٧ / ۵ ژانویە ٢٠١٩)

۶ـ حسین کمانگر اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۵ دی ٩٧ / ۵ ژانویە ٢٠١٩)

٧ـ راشد منتظری اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۵ دی ٩٧ / ۵ ژانویە ٢٠١٩)

٨ـ آمانج قربانی اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۶ دی ٩٧ / ۶ ژانویە ٢٠١٩)

٩ـ بختیار کمانگر اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۶ دی ٩٧ / ۶ ژانویە ٢٠١٩)

١٠ـ محسن حسینی اهل کامیاران، تاریخ بازداشت ( ١۶ دی ٩٧ / ۶ ژانویە ٢٠١٩)

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.