رسانه خبری پیامِ ایرانی

محرومیت مژگان کاوسی از مرخصی و حق ملاقات و تماس تلفنی


هەنگاو: مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه کە هم اکنون در زندان نوشهر دوران محکومیت خود را سپری می کند، بە خاطر اعتراض بە عدم شفافیت در شیوع ویروس کرونا در بند زنان از حق مرخصی و ملاقات با خانوادەاش محروم شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مژگان کاوسی، محقق و نویسندە کرد اهل کلاردشت کە هم اکنون در زندان مرکزی نوشهر واقع در استان مازندران دوران محکومیت سە سالە خود را سپری می کند، بە دلیل اعتراض بە وضعیت غیر اصولی زندان و عدم شفافیت در شیوع ویروس کرونا در بند زنان این زندان، از حق مرخصی و حق ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانوادەاش محروم شدە است.


یکی از نزدیکان خانم کاوسی ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو علام کرد کە، ما طی سە هفتە گذشتە نتوانستەایم کە با مژگان ملاقات کنیم و حتی مسئولین زندان اجازە تماس تلفنی نیز بە وی ندادەاند و بی خبری از سرنوشت مژگان موجب نگرانی خانوادەاش شدە است.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧۶ ماه و ١۵ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ۶٩ ماه حبس محکوم شدە بود.


بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣۶ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١۵ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣۶ ماه حبس قابل اجرا می باشد.


مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و هم اکنون در بند زنان نوشهر دوران محکومیت خود را سپری می کند.

این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩۶ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود. این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.


وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کرد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.