رسانه خبری پیامِ ایرانی

تعلل در اعزام بە بیمارستان منجر بە مرگ یک زندانی  کُرد در زندان ارومیە شد


 

هەنگاو: یک زندانی  کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیە، بە دلیل تعلل در انتقال بە بیمارستان جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە (١١ دی ٩٧ / ١ ژانویە ٢٠١٩)، یک زندانی  کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”عمر بدلی پور“  در پی تعلل در اعزام بە مراکز درمانی خارج از زندان، جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، عمر بدلی پور ۴٧ سالە و اهل ارومیە  بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و بە ۵ سال حبس محکوم شدە بود. وی مدت ٧ ماه بود کە در بند ١۵ زندان مرکزی ارومیە محبوس بود.

این منبع در ادامە اعلام کرد، عمر از شب گذشتە از ناحیە سینە و قلب دچار درد شدیدی شدە بود و باید دیشب بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می شد، اما مسئولین زندان با اعزام وی مخالفت نمودە و امروز در حالی وی را بە بیرون از زندان منتقل کردەاند کە قبل از رسیدن بە بیمارستان جانش را از دست دادە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.