رسانه خبری پیامِ ایرانی

وقوع درگیری مسلحانە در ارومیە


هەنگاو: شامگاه روز سەشنبە درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در اطراف ارومیە روی دادە و این درگیری ادامە دارد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه سەشنبە ٣ تیر ٩٩ (٢٣ ژوئن ٢٠٢٠)، دگیری شدیدی میان نییروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در نزدیکی روستای ”کوران“ از توابع منطقە صوما و برادوست ارومیە روی دادە است.


گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد کە دست کم ٣ عضو سپاه پاسداران در این درگیری کشتە شدەاند و در گیری تا زمان تنظیم این خبر ادامە دارد.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە روستای کوران از سوی نیروهای سپاه پاسداران محاصرە شدە و نیروهای زیادی بە منطقە درگیری اعزام شدەاند.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای حکومتی نیز خبری را در اینبارە منتشر نکردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.