رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش آماری هەنگاو از بازداشت ٧١٠ شهروند کُرد در سال ٢٠١٨


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی بیش از هزار شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە هویت تعدادی از آنها احراز نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی بیش از هزار شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە هویت ٧١٠ نفر از آنها احراز و در مرکز آمار هەنگاو موجود می باشد.

تفکیک افراد بازداش شدە بر طبق اتهام

با استناد بە آمار هەنگاو، از مجموع ٧١٠ شهروند کُردی کە بازداشت و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است، بیش از ۵٨٪ آنها ( ۴١٢ مورد) بە دلیل فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

همچنین طی سال ٢٠١٨ میلادی، ١٧٠ فعال مدنی (٢۴٪)، ۴٠ فعال عقیدتی و مذهبی ( ۵.۵٪)، ٣٩ کولبر (۵.۵.٪) و ٣۵ فعال کارگری ( ۵٪)، بازداشت شدەاند.

طی این بازە زمانی ۴ شهروند کُرد اهل کُردستان ترکیە و ١٠ شهروند اهل حکومت اقلیم کوردستان نیز بازداشت شدەاند  کە معادل (٢٪) کل بازداشتی ها می باشد.

 

تفکیک ٧١٠ شهروند بازداشت شدە بر حسب استان

بیشترین شهروندان کُرد کە در سال ٢٠١٨ بازداشت شدەاند از استان آذربایجان غربی (ارومیە) بودەاند کە در این استان بازداشت ٢٩١ شهروند کُرد معادل ۴١٪ کل بازداشتی ها، ثبت شدە است.

طی سال ٢٠١٨ در استان کُردستان (سنندج/ سنە) نیز ٢۶۶ شهروند کُرد (٣٧.۵٪) کل بازداشتی ها، در استان کرمانشاه (کرماشان) نیز ٨٨ شهروند ( ١٢.۴٪)، در استان ایلام ۴۴ شهروند ( ۶.٢٪) و در استان های خراسان ۴ شهروند و لرستان نیز ٣ شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

 

بر طبق آمار ثبت شدە در مرکز آمار هەنگاو، از مجموع ٧١٠ نفری کە بازداشت و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است، ۴۴ نفر زن، ١۵ نفر کودک، ٢٢ نفر فعال رسانەای، ٢ نفر وکیل، ٧ نفر معلم و ٣٢ نفر نیز دانشجو بودەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.