رسانه خبری پیامِ ایرانی

مین در آخرین روز سال ٢٠١٨ نیز در ایلام قربانی گرفت


 

هەنگاو: انفجار مین های بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق پس از سە دهە همچنان قربانی می گیرد و در آخرین روز سال ٢٠١٨ نیز یک جوان  دیگر در مناطق مرزی شهرستان دهلران، در اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٠ دی ٩٧ / ٣١ دسامبر ٢٠١٨)، در اثر انفجار یک قبظە مین در منطقە چم هندی شهرستان دهلران از شهرهای مرزی استان ایلام، یک جوان ١٩ سالە یکی از پاهایش را از دست داد.

هویت این جوان ١٩ سالە ”حسن خرسان“ فرزند علی و ساکن روستای ”برم“ اعلام شدە است.

اسداللە مهاجر، مدیر شبکە بهداشت و درمان دهلران ، ضمن تایید این خبر اعلام کردە است کە پای راست ثابت قطع شدە و وی جهت مداوا بە مراکز درمانی دزفول منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه دسامبر ٢٠١٨ در اثر انفجار مین در مناطق مرزی ایلام، یک شهروند جانش را از دست دادە و ۴ شهروند نیز زخمی شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.