رسانه خبری پیامِ ایرانی

هشت متهم پروندە نوروز آیچی سقز تبرئە شدند


 

هەنگاو: هشت تن از فعالین  مدنی اهل سقز کە بە اتهام برگزاری مراسم نوروز  سال ٩۶ روستای آیچی تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیە نظام محکوم شدە بودند، از اتهامات واردە تبرئە شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز دوشنبە (١٠ دی ٩٧ / ٣١ دسامبر ٢٠١٨)، هشت تن از فعالین مدنی ساکن سقز کە بە خاطر برگزار مراسم نوروز سال ٩۶ روستای آیچی بە تشویش اظهان عمومی و تبلیغ علیە نظام محکوم شدە بودند، از اتهامات واردە تبرئە شدند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە این هشت نفر از سوی دادگاه انقلاب سقز کە بە تبلیغ علیە نظام محکوم شدە بودند، تبرئە شدە و از سوی دادگاه عمومی سقز نیز بابت تشویش اذهان عمومی برای آنها قرار منع تعقیب صادر شدە است.

این هشت شهروند بە نام های سید علی حسینی معلم زبان انگلیسی، سلیمان عبدی معلم هنرستان، محمد عابدی نویسندە و محقق ، لقمان قریشی، مظفر ابراهیم پور فعال محیط زیست، هژار شریفی ، عطا رحمان زادە معروف بە عطا شمال، ماموستا ملا حسن محمودی امام جمعە روستای کانی نیاز طی دو سال گذشتە چندین مرتبە بە دادگاه عمومی و انقلاب سقز احضار شدەاند.

خبرنگار هەنگاو در سقز اعلام کرد کە تنها سلیمان عبدی ، لقمان قریشی و سید علی حسینی وکیل داشتەاند کە کاوە علیزادە وکیل آنها بودە و وکلای بقیە عزل شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.