رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت ۴۴ زن کورد طی سال ٢٠١٨ + اسامی


 

هەنگاو: طی سال جاری میلادی، دەها زن کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، دست کم ۴۴ زن کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە شماری از آنها هنوز در زندان بە سر می برند.

بر طبق این گزارش، از مجموع ۴۴ زنی کە بازداشت شدەاند ٢٣ زن بە اتهام فعالیت سیاسی، ١٣ زن بە اتهام فعالیت مدنی، ۴ زن بە اتهام فعالیت مذهبی و عقیدتی، دو زن بە اتهام فعالیت کارگری و دو زن نیز اهل اقلیم کوردستان بودە و از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدەاند.

بیشترین زنانی کە بازداشت شدەاند اهل استان سنە (سنندج) بودە کە ١۵ زن بازداشت شدە از این استان بودەاند. همچنین ١١ زن در کرماشان (کرمانشاه)، ١١ زن در ارومیە، ۴ زن در ایلام و یک زن نیز در لرستان بازداشت شدەاند. ٢ زن نیز اهل اقلیم کوردستان بودەاند.

پیشتر هەنگاو در گزارش دیگری از بازداشت ١٣ کودک در سال ٢٠١٨ خبر دادە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.