رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک فعال رسانەای جهت اجرای حکم


 

هەنگاو: یکی از فعالین رسانەای  ساکن ارومیە کە هم زمان مدیر کانال تلگرامی ”ارومیە دنگ“ بود جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و روانە زندان شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢ دی ٩٧ / ٢٣ دسامبر ٢٠١٨)، صلاح الدین رنجبر، از فعالین رسانەای و مدیر کانال تلگرامی ”اورمیە دنگ“ پس از احضار بە بە مرکز اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیە بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

صلاح الدین رنجبر در ٢٢ آذر ماه سال ٩۶ و بە اتهام پوشش دادن اخبار مربوط بە اعتراضات بە آزار جنسی دختر ١٣ سالە از سوی یکی از مسئولین مدرسەای در ارومیە بازداشت و پس از دو هفتە با قرار وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

وی نهایتا در مردادماه امسال از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”تشویش مردم بە اغتشاش“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

این فعال رسانەای هم اکنون در بند ١٣ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد و دوران یک سالە محکومیت خود را سپری می نماید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.