در تقویم جمهوری اسلامی، روز تولد فاطمه معصومه، خواهر علی ابن موسی الرضا، امام هشتم شیعیان به‌عنوان روز دختر برگزیده شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به این مناسبت در جلسه چهارشنبه ۴ تیر هیئت دولت با بیان این‌که «هیچ کس در دنیا نمی‌تواند به ما اتهام بزند که اسلام دین مردسالاری است و حقوق زنان نادیده گرفته شده»، چنین ادعا کرد: «از افتخارات جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید باز کردن فضا برای همه زنان برای حضور در فعالیت‌های مختلف است.» او همچنین افزود: «به همان اندازه که مردم حق حضور در جامعه دارند، زنان هم دارند.» سخنان حسن روحانی با آن‌چه در جمهوری اسلامی بر حقوق زنان رفته است کاملاً فرق دارد و هیچ‌کدام از واقعیت‌های موجود، از حقوق اجتماعی و قضائی تا حق انتخاب پوشش، و حتی حضور زنان در دولت روحانی، با گفته‌های او درباره حقوق زنان در جمهوری اسلامی نمی‌خواند. روز اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد برای دختران، ۱۱ اکتبر است که از سال ۲۰۱۲ گرامی داشته می‌شود. امسال سوم تیر مصادف با روز دختر در تقویم جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در مقابل روزهایِ مناسبتیِ متداول در جهان، روزهای مذهبی را جایگزین آن‌ها می‌کند.