رسانه خبری پیامِ ایرانی

۴٠ روز بی خبری از سرنوشت آزاد عباسی، موسس انجمن شیدای سبز دهگلان


 

هەنگاو: با گذشت چهل روز از بازداشت آزاد عباسی فعال مدنی و موسس انجمن شیدای سبز دهگلان، سرنوشت وی نامعلوم می باشد و تاکنون یک بار با تلفن با خانوادەاش تماس گرفتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتەهای گذشتە و علی رغم پیگیریهای مداوم خانوادە آزاد عباسی، از فعالین مدنی شهرستان دهگلان در استان کردستان، سرنوشت وی نامعلوم بودە و همچنان در بازداشت بە سر می برد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە عباسی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، آقای عباسی در روزهای آغازین بازداشت یک بار با خانوادەاش تماس گرفتە و اکنون  یک ماه است کە هیچ تماسی نداشتە و همین موجب نگرانی خانوادە شدە است.

روز سەشنبە ٢۴ دی ٩٨ (١۴ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردەاند.

همان روز، آزاد عباسی، برادر سیروس کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بدون ارائە هیچ برگە قضایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە بود.

آزاد عباسی در سال ١٣٩۴ کمپین نجات “چشمە بل” را بە راه انداخت و یکی از افرادی بود کە برای نجات این چشمە دست بە اعتصاب غذا زد. وی همچنین موسس انجمن شیدای سبز دهگلان می باشد و بە خاطر تاسیس کانال “ژینگە یار” جهت حمایت از اسب کولبران و سگ های خیابانی سال ٩۵ جایزە “خرس قهوەای” را از معصومە ابتکار وزیر بهداشت دریافت کرد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.