رسانه خبری پیامِ ایرانی

سە هفتە بی خبری از سرنوشت امید شاه محمدی معلم اهل دیواندرە


 

هەنگاو: با گذشت سە هفتە از بازداشت  امید شاه محمدی معلم اهل دیواندرە سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن سە هفتە از بازداشت امید شاه محمدی، معلم اهل دیواندرە و پیگیری های مداوم خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشتش در دست نمی باشد.

این معلم اهل دیواندرە ظهر روز دوشنبە (٢١ آبان ٩٧ / ١٢ نوامبر ٢٠١٨) ازسوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزلش بازداشت شدە بود.

امید شاه محمدی روز سەشنبە و یک روز پس از بازداشت بە بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر سنە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، امید شاه محمدی بە اتهام تشویق فرهنگیان بە اعتصاب سراسری معلمان و یک روز قبل از این اعتصاب بازداشت شدە است.

روز چهار شنبە (٣٠ آبان ٩٧ / ٢١ نوامبر ٢٠١٨)  نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارا بە منزل یک معلم  دیگر اهل دیواندرە با هویت ”حامد نرگسی“ یورش و وی را بازداشت کردەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه نوامبر ۴ معلم کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

 



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.